Intocht Sinterklaas

Sinds 2001 zorgt Jong Nederland Reuver-Offenbeek, in samenwerking met de Gemeente Beesel, voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten voor de Reuverse en Offenbeekse gemeenschap.

Elk jaar heeft de organiserende commissie contact met de Hoofdpiet in Spanje om de datum van de intocht vast te stellen. Uitzonderingen daargelaten wordt Reuver op de zondag direct na de landelijke intocht bezocht door de Sint. Een inmiddels niet meer weg te denken traditie is de intocht per trein. Alleen in 2008 moest de Vervoerspiet vanwege de reconstructiewerkzaamheden op het Stationsplein noodgedwongen op zoek naar een alternatief vervoersmiddel.

Ter gelegenheid van de intocht is er de laatste jaren op de Markt in Reuver een podium opgebouwd.
Hier worden de kinderen en hun ouders toegesproken door de Sint en wordt Sinterklaas door de aanwezigen samen met de Pieten toegezongen.