Leiding

Heel belangrijk voor onze afdeling is het werven van leiding en de training d.m.v. cursussen. Door veel aandacht te schenken aan de oudste seniorengroepen zorgen we ervoor dat deze, na hun actieve lidmaatschap als kind (minior, maxior, junior en senior) nog actiever worden voor de afdeling. Door belangstellenden te begeleiden in hun laatste jaar als senior slagen we er sinds de laatste jaren weer in om genoeg leiding te werven. Bovendien zijn dit leidsters en leiders die de vereniging goed kennen.

Om het niveau van de leiding op peil te houden zorgen we voor trainingen en cursussen, zowel intern als extern. Intern door de werkgroep Leiding begeleiding en door de organisatie van een leidingdag, extern via Jong Nederland Limburg. Introductiecursus, kamp-bivak-cursus, cursus ‘Hoe sta ik voor de groep’, cursus ‘Probleemgedrag’ zijn hier voorbeelden van. Maar er wordt ook aan cursussen m.b.t. de groepsprogramma’s, zoals bijvoorbeeld improvisatiespelen deelgenomen.

We houden voor onze leiding de volgende minimumleeftijden aan:
Assistent leiding: 16 jaar;
Maatschappelijke stage: 15 jaar;
Leiding: 17 jaar.