Leidingbegeleiding

Leidingbegeleiding is een commissie binnen de afdeling Jong Nederland Reuver-Offenbeek die zich speciaal bezig houdt met ondersteuning van leiding. En dan bedoelen we ondersteuning in de meest brede zin. Leidingbegeleiding maakt ieder jaar de eerste aanzet voor de groepsindeling die vervolgens door het bestuur aan de groepsleiding wordt voorgesteld. Daarmee wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de verdeling van ervaren leiding over de groepen. Er moet een zo goed mogelijke verdeling van oudere en jongere leiding ontstaan. Dat geeft de beste mix aan programma ideeën.

Verder zorgt leidingbegeleiding voor een goede inpassing van de nieuwe leiding. Deze komen veelal uit de seniorengroepen en worden geleidelijk ingepast in het groep draaien. Op het einde van het seizoen, vóór zij assistent-leiding worden, gaan zij op tourbeurt bij enkele groepen meedraaien zodat ze weten waaruit het leiderschap bestaat. Daarna kunnen ze een keuze maken aan welke leeftijdsgroep zij groep willen geven.

Bij problemen in groepen kan leidingbegeleiding een rol spelen door de problemen met leiding en/of kinderen te bespreken.

Verder draagt leidingbegeleiding zorg voor cursussen als de introductiecursus en workshops die binnen Jong Nederland Limburg worden gegeven.

De contactpersonen vanuit het bestuur zijn Joris Reijnen en Mijke Teeuwen.