Vertrouwens Contact Persoon

Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon kan helpen bij het oplossen van Jong Nederland gerelateerde problemen. Hij/zij is het aanspreekpunt voor vrijwilligers, jeugdleden en ouders of verzorgers die te maken krijgen met onenigheid waarbij reguliere wegen niet tot een (voor alle partijen gewenste) oplossing hebben geleid.

De vertrouwenscontactpersoon zoekt samen met de melder naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies en gaat na of een oplossing in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoort. Kortom de vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Hij/zij ondersteunt de melder bij gesprekken met derden, bijvoorbeeld bij bemiddeling of het indienen van een klacht.

De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en dat betekent dat hij/zij géén staflid is van Jong Nederland Reuver-Offenbeek. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar jouw verhaal. De vertrouwenscontactpersoon is wel bevoegd om bestuursvergaderingen bij te wonen en zaken aan de orde te stellen. Voor reguliere vragen of opmerkingen omtrent groepsbijeenkomsten of andere Jong Nederland activiteiten is de groepsleiding het eerste aanspreekpunt.

Jong Nederland Reuver-Offenbeek heeft als vertrouwenscontactpersoon aangesteld: Pieter Classen.

Contactgegevens vertrouwenscontactpersoon Jong Nederland Reuver-Offenbeek:

Pieter Classen

Offenbekermarkt 12
5953 LB Reuver
077 – 4745990